Termeni si conditii


PACHETUL DE LA MAMA SRL

Sediul social: FOCSANI VRANCEA

STR CARPATI, NR. 9 BL.9 AP. 13

CUI 36702685

 CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA

SERVICIILOR POSTALE

 

 1. CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE
 • Societatea presteaza servicii postale avand ca obiect doar colete postale interne.

 

 • Ambalare/gradul de prelucrare a trimiterii postale: ambalarea coletelor postale se realizeaza in functie de continut, dimensiuni, greutate si valoare, astfel incat sa asigure stabilitatea si integritatea continutului la transport si distribuire, precum si sa excluda deteriorarea altor trimiteri postale. Expeditorul va ambala coletele in cutii de carton, lemn, placaj sau rulouri polimeri sau hartie rezistenta. Depunerea din colet nu trebuie sa se deplaseze in interiorul ambalajului. Expeditorii trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
  • ambalajele trebuie sa fie in stare buna, din materiala rezistent, fara crapaturi, rupture, parti taioase sau ascutite;
  • obiectele fragile din sticla, lichidele si obiectele usor lichefiabile trebuie sa fie ambalate intr-o cutie rezistenta umpluta cu rumegus sau fulgi de polistiren expandat;
  • coletele cu blanuri si piei, precum si cele cu lana, pene si puf trebuie ambulate in prealabil in panza de sac sau folie polietilena, dupa care vor fi depuse in lazi sau cutii de carton;
  • aparatele electrocasnice se impacheteaza in ambalaje rigide care sa excluda deplasarea sau deteriorarea trimiterii postale la transport. In interiorul ambalajului se intaleaza un sisitem special de intarire, care trebuie sa fixeze aparatele si sa le protejeze de lovire;
  • obiectele constituite dintr-o singura piesa, nedemontabile(jucarii pentru copii, bidoane, anvelope, etc.), a caror marime si greutate nu exced normelor stabilite, pot fi expediate fara ambalaj. In aceste cazuri, adresa trebuie indicata prin aplicarea pe obiect a unei etichete autoadezive sau atasarea acesteia pe o placuta prevazuta cu un orificiu care se leaga de obiect.
  • Eticheta – adresa este pusa la dispozitie de furnizorul serviciilor postale;

 

 

 • Dimensiunile trimiterii postale: nici una din dimensiuni (lungime, latime, inaltime) nu trebuie sa depaseasca 50 cm, iar suma lungimii si a celei mai mari circumferinte luate in alt sens deacat cel al lungimii sa nu depaseasca 1m.

 

 • Greutatea trimiterii postale: in functie de tipurile de servicii postale furnizate greutatea admisa este:

 

 • pentru A.3: maxim 10 kg;
 • pentru B.3: minim 10 kg, maxim 50kg;

 

 1. Modul de completare a numelui si a adresei expeditorului/destinatarului: pe trimiterile postale adresele expeditorului/destinatarului sunt scrise de expeditor. In adrese nu sunt admise prescurtari.

Etichetele – adresa sunt puse la dispozitie de catre furnizor si vor contine obligatoriu urmatoarele informatii:

 • denumirea destinatarului(nume, prenume sau denumirea complete), recomandabil si date privind expeditorul;
 • denumirea strazii, numarul casei, numarul apartamentului destinatarului, recomandabil si date privind expeditorul;
 • denumirea localitatii(orasul, satul) destinatarului, recomandabil si date privind expeditorul;
 • denumirea unitatii administrativ teritoriale a destinatarului, recomandabil si date privind expeditorul;

Datele despre adresa expeditorului/destinatarului trebuie sa fie redactate intr-un mod precis si complet, sa fie scrise citet sau tiparite in mod tipografic cu caractere latine si cifre arabe. Numele destinatarului/expeditorului, localitatii si al tarii de destinatie se vor scrie cu majuscule.

 1. Trimiterile postale refuzate la colectare: sunt excluse de la colectare, transport si livrare:
 • trimiterile postale constand in bunuri al caror transport este interzis prin dispozitiile legale, fie chiar si numai pentru o portiune de parcurs(obiecte care prin natura sau modul lor de ambalare pun in pericol, la prelucrare sau transport, viata si sanatatea oamenilor, pot afecta sau deteriora alte trimiteri si echipamente postale, inclusive substante chimice(acid sulfuric, acid citric, soda caustic, sufura de carbon, hidrogen sulfurat, etc.), arme albe, arme de foc si munitii si partile componente ale armelor de foc, bani, substante stupefiante, psihotrope, radioactive, explosive, usor inflamabile, toxice, nocive si alte substante periculoase, metale pretioase in orice stare si forma, obiecte de cult religios si cu valoare cultural;
 • trimiterile postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trmiterile postale constand in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent;
 • trimiterile postale care contin etichete sau inscriptii vechi neindepartate;

 

Urmatoarele categorii de trimiteri postale sunt admise la colectare, transport si livrare numai daca sunt indeplinite de catre furnizor  si conditiile speciale prevazute pentru transportul acestora:

 • trimiterile postale constand in bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similar, in conditiile prevazute de aceste dispozitii;
 • trimiterile postale constand in bunuri al caror transport, incarcare, descarcare, prezinta greutati privind manipularea fata de mijloacele sau instalatiile furnizorului de servicii postale, in conditiile tehnice si de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.

 

2.Zonele geografice in care furnizorul poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii: in  judetele Vrancea, Buzau, Ialomita si Bucuresti.

3.Numarul minim sau maxim al trimiterilor postale care pot face obiectul serviciului postal: nelimitat.

 

4.Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal: act de identitate.

5.Modalitatile de plata a tarifului serviciului postal: Plata serviciilor postale se face de catre expeditor, cash, in momentul introducerii coletului in reteaua postala a furnizorului. Plata se poate face si de catre destinatar, la solicitarea expresa a expeditorului inregistrata in AWB  solicitat de catre acesta. In cazul in care destinatarul refuza plata serviciului, expeditorul este obligat sa suporte taxele aferente livrarii coletului sau ale returului acestuia.

 

 TERMENUL DE PASTRARE A TRIMITERILOR POSTALE

 1. Termenul de pastrare a trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului: furnizorul se obliga sa pastreze la dispozitia utilizatorului, in magaziile sale de pastrare, timp de 12 luni de la data acceptarii, toate trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului. Dupa expirarea termenului de pastrare trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea furnizorului. Furnizorul isi rezerva dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru perioada in care pastraza trimiterile postale la dispozitia utilizatorului, destinatar sau expeditor. Furnizorul poate distruge trimiterea postala care a produs/poate produce pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate, alte trimiteri postale, cu informarea expeditorului in masura in care acest lucru este posibil.

       2.Termenul de pastrare a trimiterilor postale in vederea predarii trimiterilor postale    

      care nu au putut fi predate destinatarului: furnizorul se obliga sa pastreze la punctul sau de contact deservit de personal timp de 10 de zile toate trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului cu conditia avizarii acestuia, cel putin odata, printr-un mijloc de avizare care sa dea posibilitatea furnizorului sa obtina dovada indeplinirii acestei formalitati. Dupa acest interval de timp furnizorul are obligatia de a preda expeditorului trimiterea postal care nu a putut fi predata destinatarului

 • destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu au fost gasite la adresa indicata;

Furnizorul isi rezerva dreptul de a stabili tarife suplimentare pentru returnarea la expeditor a trimiterii postale.

 

              CONDITIILE DE CALITATE ALE SERVICIILOR POSTALE FURNIZATE

 1. In cazul trimiterilor postale, timpii de livrare garantati nu vor depasi 3 zile lucratoare care incep de la acceptarea trimiterii postale in reteaua furnizorului.

 

              CONDITIILE IN CARE ESTE ANGAJATA RASPUNDEREA CONTRACTUALA A FURNIZORULUI FATA DE EXPEDITOR

 

Furnizorul este raspunzator fata de expeditor pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de prezentele Conditii generale de furnizare a serviciilor postale.

In cazul pierderii totale sau partiale ori a deteriorarii trimiterii postale, furnizorul raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul acceptarii trimiterii postale si momentul livrarii la destinatar.

Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului.

Furnizorul de servicii postale raspunde pentru trimiterile postale acceptate in reteua sa, dupa cum urmeaza:

 • in caz de pierdere, furt sau distrugere totala sau partiala ori deterioarare: cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului incasat;

 

 • In caz de nerespectare a timpului de livrare garantat:

furnizorul va acorda, la solicitarea scrisa a expeditorului care va prezenta si dovezi in acest sens, o despagubire in cuantum de 1%/zi valoarea tarifului perceput pentru furnizarea serviciului postal.

 

La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile.

In afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie expeditorului si tarifele  incasate la acceptarea trimiterii postale in reteaua sa.

 

Furnizorul este exonerat de  raspundere in urmatoarele situatii:

 1. trimiterea a fost primita fara obiectii de destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul sau distrugerea continutului;
 2. paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinaturului;
 3. paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit, caz in care expeditorul are dreptul doar la restituirea tarifului achitat.

 

 • toate coletele vor fi marcate in mod vizibil si lizibil de catre societata noastra, prin aplicarea unei etichete autoadezive, cu dennumirea/marca comerciala a furnizorului si cu data acceptarii trimiterii postale in reteaua sa.

 

 

OBLIGATIILE EXPEDITORULUI

 

 1. sa asigure furnizorului informatii corecte si complete referitoare la bunurile expediate si a termenelor de valabilitate a acestora;
 2. sa achite tariful datorat furnizorului, inclusiv in cazul in care destinatarul delegat in acest sens a refuzat plata;
 3. sa asigure ambalarea corespunzatoare in vederea evitarii deteriorarii sau distrugerii acestora, in conformitate cu bunul expediat;
 4. expeditorul va indica furnizorului trimiterile postale care contin bunuri sau cele care necesita un grad sporit de atentie la manipulare, sortare si transport si le va eticheta corespunzator;

 

MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR PRIMITE DE LA UTILIZATORI

 

 1. Termenul de introducere a reclamatiei prealabile: expeditorul/destinatarul  care se considera prejudiciat prin prestarea necorespunzatoare a serviciului de catre furnizorul de servicii postale poate adresa o reclamatie prealabila acestuia. Termenul de introducere a reclamatiei prealabile va fi de 6 luni de la data depunerii trimiterii postale.
 2. Persoana care poate introduce reclamatia: pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce tin de prestarea serviciilor postale, expeditorul sau destinatarul, dupa caz, are dreptul sa inainteze furnizorului reclamatii, inclusiv cerinte de despagubire a prejudiciilor material.

Expeditorul sau destinatarul pot imputernici o terta persoana sa depuna reclamatia.

 1. Modurile de introducere si de confirmare a reclamatiei: reclamatiile se adreseaza in scris furnizorului printr-un mail la adresa vicolrazvan@ymail.com, posta cu confirmare de primire sau fizic la sediul societatii. Confirmarea primirii reclamatiei va fi facuta prin acelasi mod si se va comunica numarul de inregistrare al reclamatiei.
 2. Proceduri care sa permita solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor: pentru solutionarea echitabila reclamantul va indica in reclamatie date necesare solutionarii reclamatiei precum:

 

 1. copie dupa documentul care dovedeste acceptarea trimiterii postale/dovada platii tarifului perceput;
 2. data si locul prezentarii;
 3. tipul ambalajului sau ambalaj deteriorat;
 4. lista detaliata a continutului;
 5. punctul de destinatie;
 6. denumirea completa a destinatarului;
 7. datele documentului care confirma identitatea reclamantului.

Sunt acceptate ca dovezi probe material, inscrisuri, declaratii care pot sustine reclamatia facuta.

 

 1. Termenul de solutionare a reclamatiei: furnizorul are obligatia de a solution reclamatia prealabila in termen de maxim 3 luni de la data introducerii acesteia.
 2. Modalitatea de rambursare sau compensare a prejudiciului in cazul reclamatiilor intemeiate: furnizorul va rambursa contravaloarea stabilita ca despagubire/compensare datorata utilizatorului a carui reclamatie s-a dovedit a fi intemeiata in termen de 30 zile de la data solutionarii definitive a reclamatiei, fara a depasi termenul prevazut la punctul 5 Plata se va realiza cash sau prin virament bancar in contul indicat de catre utilizator.

 

 

Nota: Secretul trimiterilor postale este inviolabil, retinerea, deschiderea sau divulgarea continutului trimiterilor postale fiind permisa numai in conditiile legii.